In Memoriam: Dr Johan van der Merwe

It is with great sadness that we learnt of the recent passing of one of our Greats - GWD Honorary Member: Dr Johan van der Merwe.

Sy begrafnis is Maandag, 4 Desember om 11:00 uit die NG Kerk Fichardkruin, in Fichardpark, Bloemfontein.

Funeral Arrangements: Monday, 4 December, 11:00 at the NG Church Fichardkruin, Fichardpark, Bloemfontein

Dr Johan van der Merwe, formerly Deputy Director responsible for Water Quality matters in the Free State Provincial Office

Dr Johan van der Merwe, wat lank Adjunk-Direkteur van Watergehalte by die Vrystaat Streek was, is Maandag 27 November aan 'n hartaanval oorlede.  Hy het 5 jaar gelede afgetree, en verlede jaar Pringle Baai toe getrek saam met sy vrou, Etta.  Hy was nog aktief betrokke by die Instituut vir Grondwater Studies (IGS) van die Vrystaat Universiteit, waar hy oor die jare honderde geohidroloe opgelei het.  Sy insig en insette het direk daartoe bygedra dat in 2005 regsgeskiedenis gemaak is met die eerste Apelhofuitspraak oor artikel 19 van die nuwe Waterwet, wat besoedeling van die Vaalrivier en die oorspoeling van die Klerksdorp myne voorkom het.  Hy was nie net 'n briljante wetenskaplike nie, hy was ook 'n ongelooflike warmhartige mens, en ek gaan hom baie mis..
-Carin Bosman


I met him in the DWS Kuruman office on his Waste Water Treatment Works inspections in the early 1990's.
He was the author of the Ghaap plato geological map set that we used on a daily basis at the time and still use.

In the water industry he is a legend in knowledge and wisdom that will last through the transfer of that knowledge and wisdom.
-Gawie van Dyk