Mr JR Vegter

Mr JR Vegter, founding member and driving force behind the formation of the Ground Water Division of the Geological Society of South Africa in 1978, passed away on the 6th of January 2016 in Pretoria at the age of 91. The Memorial Service will be held at the Dutch Reformed Church Hartebeeshoek, c/o Oaklands Rd and Plantain Ave, The Orchards, Akasia, Pretoria on Saturday 9 January 2016 at 11:00. 

Mnr JR Vegter, stigterslid en dryfveer agter die stigting van die Afdeling Grondwater van die Geologiese Vereniging van Suid Afrika in 1978, is op 6 Januarie 2016 in die ouderdom van 91 jaar in Pretoria oorlede. Die verassingsdiens vind op Saterdag 9 Januarie 2016 om 11:00  vanuit die Nederduitsch Hervormde Gemeente Hartebeeshoek, h/v Oaklands- en Plantainstrate, The Orchards, Akasia, Pretoria plaas.